مشاوره و برنامه ریزی
اولین جلسه مشاوره تخصصی وکالت 98
پیرامون معرفی بهترین و به روزترین منابع آزمون وکالت 98
مصاحبه استاد صیادی با رتبه های برتر وکالت 97- ادامه دارد
بررسی دغدغه ها، موانع ، نا امیدی ها و در نهایت رسیدن به خط پایانی که شروعی دوباره است
چرا کمک آزمون ؟ پاسخ به این سوال از دیدگاه کمک آزمونی ها
پیامک های رضایتمندی برخی از پذیرفته شدگان آزمون های حقوقی 1397
نمایش بیشتر 3/8
بسته سوالات و نکات احتمالی کارشناسی ارشد
قیمت پرداخت : 550000 تومان
قیمت اصلی : 687500 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 750000 تومان
قیمت اصلی : 937500 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 550000 تومان
قیمت اصلی : 687500 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 750000 تومان
قیمت اصلی : 937500 تومان
اضافه به سبد خرید
بسته آزمون مشاوران حقوقی
قیمت پرداخت : 1500000 تومان
قیمت اصلی : 1875000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 1100000 تومان
قیمت اصلی : 1375000 تومان
اضافه به سبد خرید
بسته تضمینی آزمون وکالت
قیمت پرداخت : 450000 تومان
قیمت اصلی : 500000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 1355000 تومان
قیمت اصلی : 0 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 1980000 تومان
قیمت اصلی : 2475000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 3195000 تومان
قیمت اصلی : 3993750 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 2570000 تومان
قیمت اصلی : 3212500 تومان
اضافه به سبد خرید
بسته تضمینی آزمون قضاوت به همراه منبع اصلی و برنامه ریزی
قیمت پرداخت : 1880000 تومان
قیمت اصلی : 2350000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 1300000 تومان
قیمت اصلی : 1625000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 2165000 تومان
قیمت اصلی : 2706250 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 2740000 تومان
قیمت اصلی : 3425000 تومان
اضافه به سبد خرید
بسته تضمینی آزمون دکتری به همراه منبع اصلی و برنامه ریزی
قیمت پرداخت : 950000 تومان
قیمت اصلی : 1187500 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 1100000 تومان
قیمت اصلی : 1375000 تومان
اضافه به سبد خرید
بسته تضمینی آزمون کارشناسی ارشد به همراه منبع اصلی و برنامه ریزی
مجموعه کتب قوانین دست نویس
قیمت پرداخت : 9000 تومان
قیمت اصلی : 10000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 5400 تومان
قیمت اصلی : 6000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 20700 تومان
قیمت اصلی : 23000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 5400 تومان
قیمت اصلی : 6000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 18000 تومان
قیمت اصلی : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 25200 تومان
قیمت اصلی : 28000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 14400 تومان
قیمت اصلی : 16000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 36000 تومان
قیمت اصلی : 40000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 23400 تومان
قیمت اصلی : 26000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 20700 تومان
قیمت اصلی : 23000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 20700 تومان
قیمت اصلی : 23000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 31500 تومان
قیمت اصلی : 35000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه کتب چهارگزینه ای وکیل یار
قیمت پرداخت : 63000 تومان
قیمت اصلی : 70000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 67500 تومان
قیمت اصلی : 75000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 63000 تومان
قیمت اصلی : 70000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 76500 تومان
قیمت اصلی : 85000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 68400 تومان
قیمت اصلی : 76000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 68400 تومان
قیمت اصلی : 76000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 126000 تومان
قیمت اصلی : 140000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه کتب صفر تا صد
قیمت پرداخت : 49500 تومان
قیمت اصلی : 55000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 81000 تومان
قیمت اصلی : 90000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 88200 تومان
قیمت اصلی : 98000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 88200 تومان
قیمت اصلی : 98000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 85500 تومان
قیمت اصلی : 95000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 89100 تومان
قیمت اصلی : 99000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه متون فقه
قیمت پرداخت : 22500 تومان
قیمت اصلی : 25000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 31500 تومان
قیمت اصلی : 35000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 72000 تومان
قیمت اصلی : 80000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه کتب تندخوانی
قیمت پرداخت : 5400 تومان
قیمت اصلی : 6000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 7200 تومان
قیمت اصلی : 8000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 22500 تومان
قیمت اصلی : 25000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 10800 تومان
قیمت اصلی : 12000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 7200 تومان
قیمت اصلی : 8000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 10800 تومان
قیمت اصلی : 12000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 9000 تومان
قیمت اصلی : 10000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 4500 تومان
قیمت اصلی : 5000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه تصویری نکته و تست مفهومی
قیمت پرداخت : 86400 تومان
قیمت اصلی : 96000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 122400 تومان
قیمت اصلی : 136000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 72000 تومان
قیمت اصلی : 80000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 79200 تومان
قیمت اصلی : 88000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 108000 تومان
قیمت اصلی : 120000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 79200 تومان
قیمت اصلی : 88000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 64800 تومان
قیمت اصلی : 72000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه تصویری نکات احتمالی با متد تندیابی و تندخوانی
قیمت پرداخت : 36000 تومان
قیمت اصلی : 40000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 36000 تومان
قیمت اصلی : 40000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 36000 تومان
قیمت اصلی : 40000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 36000 تومان
قیمت اصلی : 40000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 45000 تومان
قیمت اصلی : 50000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 67500 تومان
قیمت اصلی : 75000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه صوتی کارگاه قانون خوانی
قیمت پرداخت : 45000 تومان
قیمت اصلی : 50000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 36000 تومان
قیمت اصلی : 40000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 72000 تومان
قیمت اصلی : 80000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 22500 تومان
قیمت اصلی : 25000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 22500 تومان
قیمت اصلی : 25000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 22500 تومان
قیمت اصلی : 25000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 22500 تومان
قیمت اصلی : 25000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 22500 تومان
قیمت اصلی : 25000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 22500 تومان
قیمت اصلی : 25000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه کتب شرح جدولی
قیمت پرداخت : 12800 تومان
قیمت اصلی : 16000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 16000 تومان
قیمت اصلی : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 18400 تومان
قیمت اصلی : 23000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 17600 تومان
قیمت اصلی : 22000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 20000 تومان
قیمت اصلی : 25000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه کتب میکرونکات
قیمت پرداخت : 18000 تومان
قیمت اصلی : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 14400 تومان
قیمت اصلی : 16000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه کتب گزیده آرای وحدت رویه و سوالات احتمالی
قیمت پرداخت : 14400 تومان
قیمت اصلی : 16000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 18000 تومان
قیمت اصلی : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه متون حقوقی
قیمت پرداخت : 36000 تومان
قیمت اصلی : 40000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 27000 تومان
قیمت اصلی : 30000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 25200 تومان
قیمت اصلی : 28000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 22500 تومان
قیمت اصلی : 25000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 34200 تومان
قیمت اصلی : 38000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 18000 تومان
قیمت اصلی : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 13500 تومان
قیمت اصلی : 15000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 13500 تومان
قیمت اصلی : 15000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه کتب دوره پیشرفته حقوق مدنی
قیمت پرداخت : 5950 تومان
قیمت اصلی : 7000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 8500 تومان
قیمت اصلی : 10000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 11900 تومان
قیمت اصلی : 14000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 7225 تومان
قیمت اصلی : 8500 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 7225 تومان
قیمت اصلی : 8500 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 7565 تومان
قیمت اصلی : 8900 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 6715 تومان
قیمت اصلی : 7900 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 7225 تومان
قیمت اصلی : 8500 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه قوانین پلکانی
قیمت پرداخت : 9600 تومان
قیمت اصلی : 16000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 10200 تومان
قیمت اصلی : 17000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 8400 تومان
قیمت اصلی : 14000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 9600 تومان
قیمت اصلی : 16000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 10200 تومان
قیمت اصلی : 17000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه قوانین ساده
قیمت پرداخت : 9600 تومان
قیمت اصلی : 16000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 0 تومان
قیمت اصلی : 0 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 6000 تومان
قیمت اصلی : 10000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 900 تومان
قیمت اصلی : 1000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 2250 تومان
قیمت اصلی : 2500 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 1350 تومان
قیمت اصلی : 1500 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 900 تومان
قیمت اصلی : 1000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 2430 تومان
قیمت اصلی : 2700 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 35400 تومان
قیمت اصلی : 59000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 5400 تومان
قیمت اصلی : 9000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 10800 تومان
قیمت اصلی : 18000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 7800 تومان
قیمت اصلی : 13000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 9600 تومان
قیمت اصلی : 16000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 8400 تومان
قیمت اصلی : 14000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 10200 تومان
قیمت اصلی : 17000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 1800 تومان
قیمت اصلی : 2000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 11400 تومان
قیمت اصلی : 19000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 3000 تومان
قیمت اصلی : 5000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 1800 تومان
قیمت اصلی : 2000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 3600 تومان
قیمت اصلی : 6000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 3600 تومان
قیمت اصلی : 6000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 10800 تومان
قیمت اصلی : 18000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 1350 تومان
قیمت اصلی : 1500 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 4800 تومان
قیمت اصلی : 8000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 12600 تومان
قیمت اصلی : 21000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 7800 تومان
قیمت اصلی : 13000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 7200 تومان
قیمت اصلی : 12000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 2400 تومان
قیمت اصلی : 4000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 7200 تومان
قیمت اصلی : 12000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 6000 تومان
قیمت اصلی : 10000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 9600 تومان
قیمت اصلی : 16000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 7200 تومان
قیمت اصلی : 12000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 3600 تومان
قیمت اصلی : 6000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 8400 تومان
قیمت اصلی : 14000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 10200 تومان
قیمت اصلی : 17000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 6000 تومان
قیمت اصلی : 10000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 6000 تومان
قیمت اصلی : 10000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 15000 تومان
قیمت اصلی : 25000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 9000 تومان
قیمت اصلی : 15000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 6600 تومان
قیمت اصلی : 11000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 9000 تومان
قیمت اصلی : 15000 تومان
اضافه به سبد خرید
شمارهای تماس
02166129950 , 02166129951
02166129952 , 02166129953
%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C
 
با تشکر ! اطلاعات شما ذخیره شده است
Sending failed !
آدرس:تهران-میدان انقلاب-خیابان آزادی-بعداز جمالزاده شمالی-ساختمان139-پلاک61-طبقه اول واحد 12
© 2019 Made by devgraphic studio