بسیار خوب
ورود به صفحه ثبت حساب
موارد : ۰
محصول با موفقیت اضافه شد
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
11 22 33 44
  • 1
11
بسته جامع تضمینی 30 روزه تثبیت و جمع بندی
با متد مهندسی معکوس
قیمت با تخفیف : 300000 تومان
قیمت : 370000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته تضمینی آزمون وکالت - جزوات 1 تا 6
بسته تضمینی
قیمت با تخفیف : 750000 تومان
قیمت : 750000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته جامع تضمینی آزمون وکالت 96
بسته تضمینی
قیمت با تخفیف : 1750000 تومان
قیمت : 2000000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته تضمینی30 روزه تثبیت و جمع بندی- جزوات مکتوب
با متد مهندسی معکوس
قیمت با تخفیف : 180000 تومان
قیمت : 250000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
22 مرحله آزمون اینترنتی
آزمون اینترنتی ویژه وکالت 96
قیمت با تخفیف : 350000 تومان
قیمت : 350000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
تدریس تصویری تندخوانی و تندیابی نکات دروس آزمون وکالت
با متد پیش بینی ذهن طراح سوال حقوق مدنی
قیمت با تخفیف : 40000 تومان
قیمت : 40000 تومان
توضیحات بیشتر
تدریس تصویری تندخوانی و تندیابی نکات دروس آزمون وکالت
با متد پیش بینی ذهن طراح سوال آیین دادرسی کیفری
قیمت با تخفیف : 20000 تومان
قیمت : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
تدریس تصویری تندخوانی و تندیابی نکات دروس آزمون وکالت
با متد پیش بینی ذهن طراح سوال تجارت
قیمت با تخفیف : 20000 تومان
قیمت : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
تدریس تصویری تندخوانی و تندیابی نکات دروس آزمون وکالت
با متد پیش بینی ذهن طراح سوال اصول فقه
قیمت با تخفیف : 20000 تومان
قیمت : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
تدریس تصویری تندخوانی و تندیابی نکات دروس آزمون وکالت
با متد پیش بینی ذهن طراح سوال آيين دادرسي مدني
قیمت با تخفیف : 20000 تومان
قیمت : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
تدریس تصویری تند خوانی و تند یابی نکات دروس آزمون وکالت
با متد پیش بینی ذهن طراح سوال جزا
قیمت با تخفیف : 20000 تومان
قیمت : 20000 تومان
توضیحات بیشتر
متون حقوقی
601واژه متون حقوقی
به همراه cd
قیمت با تخفیف : 15000 تومان
قیمت : 15000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
درسنامه متون حقوقی
واژگان کاربردی به همراه جمله های کوتاه
قیمت با تخفیف : 20000 تومان
قیمت : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
نکته و تست
حقوق جزاي اختصاصي
نکته و تست تصویری
قیمت با تخفیف : 55000 تومان
قیمت : 55000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
حقوق مدنی
نکته و تست تصویری
قیمت با تخفیف : 75000 تومان
قیمت : 75000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
حقوق تجارت
نکته و تست تصویری
قیمت با تخفیف : 50000 تومان
قیمت : 50000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
حقوق جزاي عمومي
نکته و تست تصویری
قیمت با تخفیف : 45000 تومان
قیمت : 45000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
آيين دادرسي كيفري
نکته و تست تصویری
قیمت با تخفیف : 75000 تومان
قیمت : 75000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
آيين دادرسي مدني
نکته و تست تصویری
قیمت با تخفیف : 60000 تومان
قیمت : 60000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
اصول فقه
نکته و تست تصویری
قیمت با تخفیف : 50000 تومان
قیمت : 50000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
آیین‏ نامه اجرایی مواد (۵)و(۶)قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ازجمله قوانین خاص وکالت-ارشد-دکتری
قیمت با تخفیف : 2700 تومان
قیمت : 2700 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته جامع تضمینی 30 روزه تثبیت و جمع بندی
با متد مهندسی معکوس
قیمت با تخفیف : 300000 تومان
قیمت : 370000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته تضمینی آزمون وکالت - جزوات 1 تا 6
بسته تضمینی
قیمت با تخفیف : 750000 تومان
قیمت : 750000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته جامع تضمینی آزمون وکالت 96
بسته تضمینی
قیمت با تخفیف : 1750000 تومان
قیمت : 2000000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته تضمینی30 روزه تثبیت و جمع بندی- جزوات مکتوب
با متد مهندسی معکوس
قیمت با تخفیف : 180000 تومان
قیمت : 250000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
22 مرحله آزمون اینترنتی
آزمون اینترنتی ویژه وکالت 96
قیمت با تخفیف : 350000 تومان
قیمت : 350000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
مهم ترین قانون خاص جزایی
قیمت : 1500 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه
ویژه وکالت95 و ارشد/دکتری
قیمت : 1800 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون جرم سیاسی به همراه قوانین و آیین نامه های مرتبط
ویژه وکالت95 و ارشد/دکتری
قیمت : 1500 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
وکیل یار
حقوق جزای عمومی
وکیل یار ( قوی ترین و غنی ترین منبع تست)
 
 
توضیحات بیشتر
حقوق جزای اختصاصی
وکیل یار ( قوی ترین و غنی ترین منبع تست)
 
 
توضیحات بیشتر
آیین دادرسی کیفری
وکیل یار ( قوی ترین و غنی ترین منبع تست)
 
 
توضیحات بیشتر
حقوق مدنی
وکیل یار( قوی ترین و غنی ترین منبع تست)
 
 
توضیحات بیشتر
حقوق تجارت
وکیل یار ( قوی ترین و غنی ترین منبع تست)
قیمت با تخفیف : 60000 تومان
قیمت : 60000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
آیین دادرسی مدنی
وکیل یار (غنی ترین و قوی ترین منبع تست)
قیمت با تخفیف : 65000 تومان
قیمت : 65000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
اصول فقه
وکیل یار ( قوی ترین و غنی ترین منبع تست)
قیمت با تخفیف : 48000 تومان
قیمت : 48000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
مجموعه صفر تا صد