ورود به صفحه ثبت حساب
موارد : ۰
محصول با موفقیت اضافه شد
 
بسته های تضمینی دکتری
بسته های جامع تضمینی آزمون وکالت
بسته تضمینی آزمون وکالت - جزوات 1 تا 6
بسته تضمینی
قیمت با تخفیف : 750000 تومان
قیمت : 750000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته جامع تضمینی آزمون وکالت 96
بسته تضمینی
قیمت با تخفیف : 1750000 تومان
قیمت : 2050000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
22 مرحله آزمون اینترنتی
آزمون اینترنتی ویژه وکالت 96
قیمت با تخفیف : 350000 تومان
قیمت : 350000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
دوره ها
کارگاه قانون خوانی
حقوق اساسی
محشای صوتی/ کارگاه قانون خوانی
قیمت با تخفیف : 20000 تومان
قیمت : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
متون فقه
محشای صوتی / کارگاه قانون خوانی
قیمت با تخفیف : 20000 تومان
قیمت : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
مجازات اسلامی
محشای صوتی / کارگاه قانون خوانی
قیمت با تخفیف : 20000 تومان
قیمت : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
آیین دادرسی کیفری
محشای صوتی / کارگاه قانون خوانی
قیمت با تخفیف : 20000 تومان
قیمت : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
حقوق مدنی
محشای صوتی / کارگاه قانون خوانی
قیمت با تخفیف : 20000 تومان
قیمت : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
اصول فقه
محشای صوتی / کارگاه قانون خوانی
قیمت با تخفیف : 20000 تومان
قیمت : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
آیین دادرسی مدنی
محشای صوتی / کارگاه قانون خوانی
قیمت با تخفیف : 20000 تومان
قیمت : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
حقوق تجارت
محشای صوتی / کارگاه قانون خوانی
قیمت با تخفیف : 20000 تومان
قیمت : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
محشای صوتی
حقوق اساسی
محشای صوتی/ کارگاه قانون خوانی
قیمت با تخفیف : 20000 تومان
قیمت : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
متون فقه
محشای صوتی / کارگاه قانون خوانی
قیمت با تخفیف : 20000 تومان
قیمت : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
مجازات اسلامی
محشای صوتی / کارگاه قانون خوانی
قیمت با تخفیف : 20000 تومان
قیمت : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
آیین دادرسی کیفری
محشای صوتی / کارگاه قانون خوانی
قیمت با تخفیف : 20000 تومان
قیمت : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
حقوق مدنی
محشای صوتی / کارگاه قانون خوانی
قیمت با تخفیف : 20000 تومان
قیمت : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
اصول فقه
محشای صوتی / کارگاه قانون خوانی
قیمت با تخفیف : 20000 تومان
قیمت : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
آیین دادرسی مدنی
محشای صوتی / کارگاه قانون خوانی
قیمت با تخفیف : 20000 تومان
قیمت : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
حقوق تجارت
محشای صوتی / کارگاه قانون خوانی
قیمت با تخفیف : 20000 تومان
قیمت : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
متون حقوقی
تدریس تصویری متون حقوقی
مورد استفاده دانشجویان، اساتید و متقاضیان ارشد و دکتری
قیمت : 30000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
601واژه متون حقوقی
به همراه cd
قیمت با تخفیف : 15000 تومان
قیمت : 15000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
درسنامه متون حقوقی
واژگان کاربردی به همراه جمله های کوتاه
قیمت با تخفیف : 20000 تومان
قیمت : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
مجموعه قوانین دست نویس
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 6000 تومان
قیمت : 6000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون شورای حل اختلاف
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 6000 تومان
قیمت : 6000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون امور حسبی
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 20000 تومان
قیمت : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قوانین خاص جزایی
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 16000 تومان
قیمت : 16000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون روابط موجر و مستاجر
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 10000 تومان
قیمت : 10000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون اساسی
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 10000 تومان
قیمت : 10000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون ثبت
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 18000 تومان
قیمت : 18000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون تجارت
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 18500 تومان
قیمت : 18500 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و تعزیرات مصوب 75
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 28000 تومان
قیمت : 28000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون آیین دادرسی کیفری
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 18500 تومان
قیمت : 18500 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
مجموعه قوانين خاص حقوقي
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 28000 تومان
قیمت : 28000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون مدنی
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 25000 تومان
قیمت : 25000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون آیین دادرسی مدنی
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 16000 تومان
قیمت : 16000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
دوره پیشرفته
شفعه ، وصیت ، ارث
دوره پیشرفته
قیمت با تخفیف : 8500 تومان
قیمت : 8500 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
وقایع حقوقی و مسولیت مدنی
دوره پیشرفته
قیمت با تخفیف : 8500 تومان
قیمت : 8500 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
عقود معین 2
دوره پیشرفته
قیمت با تخفیف : 7900 تومان
قیمت : 7900 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر