بسیار خوب
ورود به صفحه ثبت حساب
موارد : ۰
محصول با موفقیت اضافه شد
 
  • 1
11
متون حقوقی
601واژه متون حقوقی
به همراه cd
قیمت : 15000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
درسنامه متون حقوقی
واژگان کاربردی به همراه جمله های کوتاه
قیمت : 20000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
تدریس تصویری تندخوانی و تندیابی نکات دروس آزمون وکالت
با متد پیش بینی ذهن طراح سوال تجارت
قیمت : 20000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
تدریس تصویری تندخوانی و تندیابی نکات دروس آزمون وکالت
با متد پیش بینی ذهن طراح سوال اصول فقه
قیمت : 20000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
تدریس تصویری تندخوانی و تندیابی نکات دروس آزمون وکالت
با متد پیش بینی ذهن طراح سوال آيين دادرسي مدني
قیمت : 20000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
دوره تصویری تند خوانی و تند یابی نکات آزمونی جزا
مجموعه رمز ها و گنج ها(فقط برای 1000نفر)
قیمت : 20000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته تضمینی 21 روزه آزمون قضاوت
بسته تضمینی25روزه آزمون قضاوت
قیمت : 250000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
کل بسته تضمینی آزمون وکالت96(مکتوب/نکته وتست تصویری تضمینی/تند خوانی/دست نویس/دوره تصویری پیش بینی سوالات احتمالی وکالت/دفترچه تست-22مرحله آزمون آزمایشی اینترنتی-محشای صوتی)
8 دور مطالعه در یکسال در قالب5دفترچه برنامه ریزی روزانه
قیمت با تخفیف : 1400000 تومان
قیمت : 1400000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته تضمینی 70 روزه وکالت - مکتوب ودوره تصویری پیش بینی سوالات احتمالی وکالت
در قالب 3دفترچه برنامه ریزی روزانه-دوره تصویری پیش بینی سوالات احتمالی وکالت
قیمت با تخفیف : 350000 تومان
قیمت : 700000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
نکته و تست
حقوق جزاي اختصاصي
نکته و تست تصویری
قیمت : 55000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
حقوق مدنی 2،1و8 - 3،4،5،6 و7
نکته و تست تصویری
قیمت : 75000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
حقوق تجارت
نکته و تست تصویری
قیمت : 50000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
حقوق جزاي عمومي
نکته و تست تصویری
قیمت : 45000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
آيين دادرسي كيفري
نکته و تست تصویری
قیمت : 75000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
آيين دادرسي مدني
نکته و تست تصویری
قیمت : 60000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
اصول فقه
نکته و تست تصویری
قیمت : 50000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته تضمینی 21 روزه آزمون قضاوت
بسته تضمینی25روزه آزمون قضاوت
قیمت : 250000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
مهم ترین قانون خاص جزایی
قیمت : 1500 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه
ویژه وکالت95 و ارشد/دکتری
قیمت : 1800 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون جرم سیاسی به همراه قوانین و آیین نامه های مرتبط
ویژه وکالت95 و ارشد/دکتری
قیمت : 1500 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
کل بسته تضمینی آزمون وکالت96(مکتوب/نکته وتست تصویری تضمینی/تند خوانی/دست نویس/دوره تصویری پیش بینی سوالات احتمالی وکالت/دفترچه تست-22مرحله آزمون آزمایشی اینترنتی-محشای صوتی)
8 دور مطالعه در یکسال در قالب5دفترچه برنامه ریزی روزانه
قیمت با تخفیف : 1400000 تومان
قیمت : 1400000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته تضمینی 70 روزه وکالت - مکتوب ودوره تصویری پیش بینی سوالات احتمالی وکالت
در قالب 3دفترچه برنامه ریزی روزانه-دوره تصویری پیش بینی سوالات احتمالی وکالت
قیمت با تخفیف : 350000 تومان
قیمت : 700000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
وکیل یار
حقوق تجارت
وکیل یار
قیمت : 60000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
آیین دادرسی مدنی
وکیل یار
قیمت : 65000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
اصول فقه
وکیل یار
قیمت : 48000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
مجموعه صفر تا صد
حقوق تجارت
مجموعه صفر تا صد
قیمت : 46000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
آیین دادرسی مدنی
مجموعه صفر تا صد
قیمت : 48000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
حقوق جزا
مجموعه صفر تا صد
قیمت : 48000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
حقوق مدنی
مجموعه صفر تا صد
قیمت : 60000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
اصول استنباط اسلامی
مجموعه صفر تا صد
قیمت : 30000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
آیین دادرسی کیفری
مجموعه صفر تا صد
قیمت : 48000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
پرطرفدارترین ها
محشای قانون شوراهای حل اختلاف
سایر کتاب ها
قیمت : 20000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
کاملترین قانون آیین دادرسی کیفری
سایر کتاب ها
قیمت : 12000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
آیین دادرسی کیفری در نظم تطبیقی نوین
سایر کتابها
قیمت : 25000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
متون فقه پیشرفته
کاملترین مجموعه بر مبنای لمعه و شرح لمعه
قیمت : 42000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
دوره پیشرفته حقوق مدنی
شفعه ، وصیت ، ارث
دوره پیشرفته
قیمت : 8500 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
وقایع حقوقی و مسولیت مدنی
دوره پیشرفته
قیمت : 8500 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
عقود معین 2
دوره پیشرفته
قیمت : 7900 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
عقود معین 1
دوره پیشرفته
قیمت : 8900 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
حقوق خانواده
دوره پیشرفته
قیمت : 8500 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر