ورود به صفحه ثبت حساب
موارد : ۰
محصول با موفقیت اضافه شد
 
بسته های جامع تضمینی آزمون وکالت
جامعترین بسته تضمینی آزمون قضاوت 96به همراه برنامه روزانه
بسته جامع تضمینی آزمون قضاوت96
قیمت با تخفیف : 1250000 تومان
قیمت : 1412000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
جزوات مکتوب آزمون قضاوت 96 به همراه تدریس صوتی 21 ساعته
بسته تضمینی قضاوت 96
قیمت : 600000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته صوتی21 ساعته
با متد نکات احتمالی ،نکات آراءو قوانین خاص
قیمت : 80000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته تضمینی آزمون وکالت - جزوات 1 تا 6
بسته تضمینی
قیمت : 900000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته جامع تضمینی آزمون وکالت 96
بسته تضمینی
قیمت با تخفیف : 1900000 تومان
قیمت : 2200000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
22 مرحله آزمون اینترنتی
آزمون اینترنتی ویژه وکالت 96
قیمت : 350000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
مجموعه صفر تا صد
حقوق تجارت
مجموعه صفر تا صد
قیمت : 46000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
آیین دادرسی مدنی
مجموعه صفر تا صد
قیمت : 48000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
حقوق جزا
مجموعه صفر تا صد
قیمت : 48000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
حقوق مدنی
مجموعه صفر تا صد
قیمت : 60000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
اصول استنباط اسلامی
مجموعه صفر تا صد
قیمت : 30000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
آیین دادرسی کیفری
مجموعه صفر تا صد
قیمت : 48000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
وکیل یار
حقوق مدنی (جلد 1 و 2)
وکیل یار( قوی ترین و غنی ترین منبع تست)
قیمت : 58000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
حقوق مدنی (جلد 2)
وکیل یار( قوی ترین و غنی ترین منبع تست)
قیمت : 38000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
حقوق جزای عمومی
وکیل یار ( قوی ترین و غنی ترین منبع تست)
قیمت : 30000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
حقوق جزای اختصاصی
وکیل یار ( قوی ترین و غنی ترین منبع تست)
 
 
توضیحات بیشتر
آیین دادرسی کیفری (جلد اول)
وکیل یار ( قوی ترین و غنی ترین منبع تست)
قیمت : 40000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
حقوق تجارت- جلد 1 و 2
وکیل یار ( قوی ترین و غنی ترین منبع تست)
قیمت : 76000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
آیین دادرسی مدنی( جلد 1 و 2)
وکیل یار (غنی ترین و قوی ترین منبع تست)
قیمت : 76000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
اصول فقه
وکیل یار ( قوی ترین و غنی ترین منبع تست)
قیمت : 48000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
مجموعه قوانین دست نویس
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت : 6000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون شورای حل اختلاف
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت : 6000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون امور حسبی
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت : 20000 تومان
 
توضیحات بیشتر
قوانین خاص جزایی
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت : 16000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون روابط موجر و مستاجر
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت : 10000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون اساسی
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت : 10000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون ثبت
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت : 18000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون تجارت
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت : 18500 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و تعزیرات مصوب 75
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت : 28000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون آیین دادرسی کیفری
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت : 18500 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
مجموعه قوانين خاص حقوقي
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت : 28000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون مدنی
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت : 25000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون آیین دادرسی مدنی
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت : 16000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
تند خوانی
حقوق جزای عمومی
مجموعه کتاب های تند خواني
قیمت : 7000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
حقوق تجارت
مجموعه کتاب های تند خواني
قیمت : 6000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
متون فقه
مجموعه کتاب های تند خواني
قیمت : 10000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
اصول فقه
مجموعه کتاب های تند خواني
قیمت : 5000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
حقوق جزای اختصاصی
مجموعه کتاب های تند خواني
قیمت : 12000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
حقوق مدنی
مجموعه کتاب های تند خواني
قیمت : 12000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
آیین دادرسی مدنی
مجموعه کتاب های تند خواني
قیمت : 12000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
آیین دادرسی کیفری
مجموعه کتاب های تند خواني
قیمت : 8000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
تدریس تصویری تندخوانی و تندیابی