ورود به صفحه ثبت حساب
موارد : ۰
محصول با موفقیت اضافه شد
 
بسته های جامع تضمینی آزمون وکالت
سوالات احتمالی جزا
وکالت96
 
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته مکتوب تضمینی یک ساله آزمون وکالت97 -ورژن رنگی
دارای برنامه ریزی روزانه و 8 بار مرور
قیمت با تخفیف : 1150000 تومان
قیمت : 1320000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته جامع تضمینی یک ساله آزمون وکالت97 ورژن رنگی
مکتوب تصویری و صوتی به همراه 22 مرحله آزمون اینترنتی
قیمت با تخفیف : 2168000 تومان
قیمت : 2700000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته جامع تضمینی یک ساله آزمون وکالت97 ورژن سیاه و سفید
مکتوب تصویری و صوتی به همراه 22 مرحله آزمون اینترنتی
قیمت با تخفیف : 1930000 تومان
قیمت : 2400000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته مکتوب تضمینی یک ساله آزمون وکالت97 - ورژن سیاه و سفید
دارای برنامه ریزی روزانه و 8 بار مرور
قیمت با تخفیف : 908000 تومان
قیمت : 1030000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
سه کتاب آزمون مشاوران ( متون فقه تحریر الوسیله امام ره و قانون ثبت و امور حسبی)
ویژه آزمون مشاوران
قیمت با تخفیف : 10800 تومان
قیمت : 12000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف-مصوب95
آیین نامه ویژه آزمون قضاوت شورا
قیمت با تخفیف : 2250 تومان
قیمت : 2500 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
جزوه جرم شناسی (ویژه آزمون دکتری - گرایش جزا و جرم شناسی)
سری مجموعه جزوات
قیمت با تخفیف : 18000 تومان
قیمت : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
22 مرحله آزمون اینترنتی
آزمون اینترنتی ویژه وکالت 96
قیمت با تخفیف : 143000 تومان
قیمت : 350000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته مکتوب تضمینی یک ساله آزمون قضاوت97 -ورژن سیاه و سفید
دارای برنامه ریزی روزانه و 8 بار مرور
قیمت با تخفیف : 827000 تومان
قیمت : 950000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته تضمینی جامع یک ساله آزمون قضاوت97 -ورژن سیاه و سفید
به همراه تدریس تصویری و صوتی
قیمت با تخفیف : 1475000 تومان
قیمت : 1950000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته مکتوب تضمینی یک ساله آزمون وکالت97 -ورژن رنگی
دارای برنامه ریزی روزانه و 8 بار مرور
قیمت با تخفیف : 1020000 تومان
قیمت : 1200000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته جامع تضمینی یک ساله آزمون قضاوت97 -ورژن رنگی
دارای برنامه ریزی روزانه و 8 بار مرور
قیمت با تخفیف : 1678000 تومان
قیمت : 1850000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
مجموعه صفر تا صد
حقوق تجارت
مجموعه صفر تا صد
قیمت با تخفیف : 41400 تومان
قیمت : 46000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
آیین دادرسی مدنی
مجموعه صفر تا صد
قیمت با تخفیف : 43200 تومان
قیمت : 48000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
حقوق جزا
مجموعه صفر تا صد
قیمت با تخفیف : 43200 تومان
قیمت : 48000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
حقوق مدنی
مجموعه صفر تا صد
قیمت با تخفیف : 54000 تومان
قیمت : 60000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
اصول استنباط اسلامی
مجموعه صفر تا صد
قیمت با تخفیف : 27000 تومان
قیمت : 30000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
آیین دادرسی کیفری
مجموعه صفر تا صد
قیمت با تخفیف : 43200 تومان
قیمت : 48000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
وکیل یار
وکیل یار حقوق جزای اختصاصی( دو جلد) - به زودی منتشر می شود.
وکیل یار ( قوی ترین و غنی ترین منبع تست)
 
 
توضیحات بیشتر
وکیل یار جزای عمومی جلد 1 و 2
وکیل یار ( قوی ترین و غنی ترین منبع تست)
قیمت با تخفیف : 63000 تومان
قیمت : 70000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
وکیل یار آیین دادرسی کیفری
وکیل یار ( قوی ترین و غنی ترین منبع تست)
قیمت با تخفیف : 76500 تومان
قیمت : 85000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
مجموعه 4 جلدی وکیل یار حقوق مدنی
وکیل یار ( قوی ترین و غنی ترین منبع تست)
قیمت با تخفیف : 126000 تومان
قیمت : 140000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
حقوق تجارت- جلد 1 و 2
وکیل یار ( قوی ترین و غنی ترین منبع تست)
قیمت با تخفیف : 68400 تومان
قیمت : 76000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
آیین دادرسی مدنی( جلد 1 و 2)
وکیل یار (غنی ترین و قوی ترین منبع تست)
قیمت با تخفیف : 68400 تومان
قیمت : 76000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
اصول فقه
وکیل یار ( قوی ترین و غنی ترین منبع تست)
قیمت با تخفیف : 43200 تومان
قیمت : 48000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
مجموعه قوانین دست نویس
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 5400 تومان
قیمت : 6000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون شورای حل اختلاف
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 5400 تومان
قیمت : 6000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون امور حسبی
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 18000 تومان
قیمت : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قوانین خاص جزایی
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 14400 تومان
قیمت : 16000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون روابط موجر و مستاجر
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 9000 تومان
قیمت : 10000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون اساسی
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 9000 تومان
قیمت : 10000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون ثبت
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 16200 تومان
قیمت : 18000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون تجارت
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 16650 تومان
قیمت : 18500 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و تعزیرات مصوب 75
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 27000 تومان
قیمت : 30000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون آیین دادرسی کیفری
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 18000 تومان
قیمت : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
مجموعه قوانين خاص حقوقي
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 24300 تومان
قیمت : 27000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون مدنی
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 22500 تومان
قیمت : 25000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون آیین دادرسی مدنی
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 20700 تومان
قیمت : 23000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
تند خوانی
حقوق جزای عمومی
مجموعه کتاب های تند خواني
قیمت با تخفیف : 6300 تومان
قیمت : 7000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
حقوق تجارت
مجموعه کتاب های تند خواني
قیمت با تخفیف : 5400 تومان
قیمت : 6000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر